Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2023L

Kod przedmiotu24S1O-HLKN5
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi