Historia Niemiec, Austrii i Szwajcarii

History of Germany, Austria and Switzerland

2021L

Kod przedmiotu24S1O-HNAISh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Jens Kappelhoff, Geschichte Deutschlands. Das Werden einer Nation, t. -, -, -, s. - 2) Helmut Müller, Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, t. -, -, 2007, s. - 3) -, Inne materiały przygotowane przez prowadzącego, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi