Kultura języka polskiego

Culture of the Polish Language

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-KJPOLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi