Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - listening,practical grammar, writing with stylistics, conversations with lexical

2022L

Kod przedmiotu24S1O-PNJN2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi