Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka, słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - phonetics, listening, practical grammar, writing with the style, conversations with lexis

2021L

Kod przedmiotu24S1O-PNJNFSGh
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Podręczniki i materiały obowiązujące na poszczególnych zajęciach PNJN, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi