Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNGP1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi