Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2023L

Kod przedmiotu24S1O-PNJNGPa2h
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi