Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNGPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi