Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German -speaking and lexis

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNKL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U.. Schmilz, H.; Sieber, T., Sonntag, R., Aspekte B2 neu. Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Klett, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi