Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNKZL1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, Ute, Schmitz, Helen, Siebier, Tanja, Sonntag, Ralf, Aspekte neu. Lehr- und Arbeitsbuch, t. 1, Langenscheidt - Klett, 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi