Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNKZLah
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U.; Schmilz, H.; Sieber, T.; Sonntag, R., Aspekte neu B1+, Langenscheidt, KLett, 2014 2) Koithan, U., Schmitz, H.; Siebier, T.; Sonntag, R., Aspekte neu B2, Langenscheidt, KLett, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi