Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie I

Practical German - Listening

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNMS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi