Praktyczna nauka języka niemieckiego - pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2022L

Kod przedmiotu24S1O-PNJNPZS4
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi