Praktyczna nauka języka niemieckiego– Słuchanie

Practical German - Listening

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNS3h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi