Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - listening,practical grammar, writing with stylistics, conversations with lexical

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-PNJNa2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi