Praktyka zawodowa

Professional practical training

2023L

Kod przedmiotu24S1O-PPRZfgh
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, nie dotyczy, -, -
Literatura uzupełniająca
Uwagi