Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II

Diploma seminar II

2023L

Kod przedmiotu24S1O-SEMIIhi
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi