Seminarium licencjackie i praca dyplomowa I

Diploma seminar I

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-SEMIhi
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi