Słowotwórstwo języka niemieckiego

Word formation in German

2022L

Kod przedmiotu24S1O-SJN
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fleischer, W./ Barz, I., Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache., De Gruyter, 1995 2) Fleischer, Wolfgang./ Barz, Irmhild, Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache., Walter de Gruyter, 2012 3) Donalies, Elke, Die Wortbildung des Deutschen. Ein Überblick., Tübingen, 2005 4) Altmann, Hans/ Kemmerling, Silke, Wortbildung fürs Examen. , Wiesbaden, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi