Tłumaczenie pisemne

Written Translation

2022L

Kod przedmiotu24S1O-TLPISpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi