Tłumaczenie ustne

Interpreting

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-TLUSpowh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi