Translatoryka

Translation Studies

2021L

Kod przedmiotu24S1O-TRANSrh
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Lipczuk/E. Leibfried/K. Nerlicki/S. Feuchert, Lehr- und Übungsbuch zur deutsch-polnischen und polnisch-deutschen Übersetzung., Agencja Wydawnicza Giga, Szczecin., 2001 2) Winfried-Paul Sdun, Falsche Freunde oder die freundliche Vergewaltigung., -, 2007 3) Duden, Duden. Das Bildwörterbuch, Bd. 3, 4., Duden Verlag, 1992 4) Kubacki, A.D., Problemy terminologiczne w tłumaczeniu uwierzytelnionym polskich i niemieckich dokumentów USC. , Uniwersytet Śląski, Katowice., 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi