Wstęp do literaturoznawstwa

Introduction to literary studies

2021Z

Kod przedmiotu24S1O-WSTPDOLIapoh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kocher, U., Krehl, C., Literaturwissenschaft. Studium - Wissenschaft - Beruf, t. -, Akademie-Verlag, 2008, s. - 2) Vogt, J., Einladung zur Literaturwissenschaft, t. -, W. Fink, 2002, s. - 3) Grüber, R. u.a., Ba-Studium. Literaturwissenschaft, t. -, Reinbeck, 2005, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi