Warsztaty translatorskie II - komunikacja społeczna i media

Workshops in translation

2023Z

Kod przedmiotu24S1O-WT2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi