Warsztaty translatorskie III - biznes

Translation workshop III - business

2023L

Kod przedmiotu24S1O-WT3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Julian Maliszewski, Strategie translatoryczne w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych w biznesie: tłumaczenie, przekład, komunikacja, Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi