Wiedza o akwizycji i nauce języków

Knowledge of acquisition and language learning

2022Z

Kod przedmiotu24S1O-WoAiNJh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi