Przedmiot ogólnouczelniany

University-Wide Course

2021L

Kod przedmiotu0000SX-MODII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające---
Wymagania wstępne---
Opis ćwiczeń---
Opis wykładówWykład stanowi monograficzne, całościowe ujęcie wybranego zagadnienia z niżej proponowanych: animacja kultury studenckiej, antropologia kulturowa, człowiek współczesny wobec problemu uzależnień, dietetyka i żywienie człowieka, dziedzictwo kulturowe, ekonomia, filozofia, etyka, genetyka w życiu człowieka, historia sztuki, kultura Kresów północno-wschodnich i jej kontynuacji, logika, pierwsza pomoc przedmedyczna, pogoda, klimat i człowiek, poprawna polszczyzna w praktyce, prawo, wiedza o teatrze, zdrowy styl życia i higiena człowieka, dziedzictwo kulturowe, historia Polski, piękno i brzydota – kulturowa historia ciała.
Cel kształceniaWprowadzenie poszerzonej wiedzy, dotyczących omawianego tematu, terminologii i różnych koncepcji badawczych dotyczących omawianego tematu.
Literatura podstawowa1) -, Literatura wskazana przez prowadzącego przedmiot, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca1) -, -, t. -, -, -, s. -
Uwagi