Historia filozofii

History of Philosophy

2022Z

Kod przedmiotu1400S1-HISTFILh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) F. Copleston, Historia filozofii, t. t.3, Wzd. PWN, 1998, s. s. 450 2) W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. t. 2, PWN, 1990, s. s. 400
Literatura uzupełniająca
Uwagi