Praktyczna nauka języka niemieckiego - fonetyka

Practical learning of German - phonetics

2021Z

Kod przedmiotu1400S1-PNJNMFh
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Doris Middleman, "Sprechen Hören Sprechen. Übungen zur deutschen Aussprache",, t. -, Hueber Verlag München, 2005, s. - 2) J. Orth- Chambah, M. Perlmann-Balme, S. Schwalb, "em. Abschlusskurs. Deutsech als Fremdsprache für die Mittelstufe. Arbeitsbuch", t. -, Hueber Verlag., 2010, s. - 3) -, Oraz literatura zaproponowana na pierwszych zajęciach., t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi