Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie I

Practical German - Listening

2021Z

Kod przedmiotu1400S1-PNJNMS1
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann-Balme, Suzanne Chwalb, Dörte Weers, Em neu. Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B1, t. -, Max Hueber Verlag, 2006, s. - 2) Anne Buscha, Szilvia Szita, Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-und Arbeitsbuch. Sprachniveau B1+, t. -, Schubert-Verlag, 2008, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi