Frazeologia

Phraseology

2022L

Kod przedmiotu24S1-FRA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Burger, Harald, Phraseologie Eine Einführung am Beispiel des Deutschen , Erich Schmidt, 2015 2) Elżbieta Dziurewicz, Joanna Woźniak, Phraseologie des Deutschen für polnische Deutschlernende, PWN, 2020 3) Donalies, Elke, Basiswissen deutsche Phraseologie, Francke, 2009
Literatura uzupełniająca
Uwagi