Gramatyka kontrastywna

Contrastive Grammar

2023L

Kod przedmiotu24S1-GRAMK1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Engel, Ulrich et al., Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. Warszawa. , -, 2001 2) Morciniec, Norberl, Gramatyka kontrastywna. Wprowadzenie do polsko-niemieckiej gramatyki kontrastywnej, -, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi