Historia literatury krajów niemieckojęzycznych

Literature German-speaking countries

2022Z

Kod przedmiotu24S1-HLKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Wolfgang Beutin, Deutsche Literaturgeschichte: Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Metzler, 2008, s. - 2) Viktor Žmegač, Kleine Geschichte der deutschen Literatur. Von den Anfängen bis zur Gegenwart, t. -, Marix, 2004, s. - 3) -, Literatura podmiotu wybrana przez prowadzącego zajęcia, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi