Język łaciński

Latin language

2021Z

Kod przedmiotu24S1-JLACfgh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Czyżma, E. Roguszczak, Język łaciński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi