Kultura języka polskiego

Culture of the Polish Language

2021L

Kod przedmiotu24S1-KJPOL1h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Tomasz Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. , t. Warszawa, PWN, 2015, s. - 2) Hanna Jadacka, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia., t. Warszawa, PWN, 2019, s. - 3) Jadwiga Puzynina, Słowo - Wartość - Kultura, t. Lublin, wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, 1997, s. - 4) Anna Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, t. Warszawa, Elipsa, 2014, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi