Kultura języka polskiego

Culture of the Polish Language

2021Z

Kod przedmiotu24S1-KJPOLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Andrzej Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, t. Warszawa, PWN, 2018, s. - 2) Andrzej Markowski, Wykłady z leksykologii., t. Warszawa, PWN, 2012, s. - 3) Jadwiga Puzynina, Jerzy Bartmiński et al. (red.), Etyka słowa. Wybór opracowań I, t. Lublin, wyd. KUL, 2017, s. - 4) Anna Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, t. Warszawa, Elipsa, 2014, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi