Kultura krajów niemieckojęzycznych

Culture of German-speaking countries

2023L

Kod przedmiotu24S1-KKN2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura zostanie podana na zajęciach , t. -, -, -, s. - 2) -, Inne materiały, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi