Kultura zawodu tłumacza

Ethics of translating and interpreting

2021Z

Kod przedmiotu24S1-KULTZAWTLh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie. Aspekty lingwistyczne i pozalingwistyczne, t. -, PWN, 1993, s. wszystkie 2) J. Pieńkos, Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki, t. -, Zakamycze, 2003, s. wszystkie 3) A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładoznawcze, t. -, UAM, 1996, s. wszystkie 4) M. Tryuk, Przekład ustny środowiskowy, t. -, PWN, 2006, s. wszystkie 5) M. Tryuk, Przekład ustny konferencyjny, t. -, PWN, 2019, s. wszystkie
Literatura uzupełniająca
Uwagi