Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie, gramatyka praktyczna, pisanie ze stylistyką, konwersacje z leksyką

Practical German - listening,practical grammar, writing with stylistics, conversations with lexical

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJN2h
Punkty ECTS 0
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann Bahme, 1) -, podręczniki i materiały obowiązujące na poszczególnych zajęciach PNJN, t. -, -, -, s. - , t. -, Hueber, 2014, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi