Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNGP4h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Hall, Karin & Scheiner, Barbara, Übungsgrammatik. DaF für Fortgeschrittene, Hueber, 2005 2) Dreyer & Schmitt , Lehr- und Übungsbuch der deutschen Sprache. Auktuell, Hueber, 2016
Literatura uzupełniająca
Uwagi