Praktyczna nauka języka niemieckiego - gramatyka praktyczna

Practical German - practical grammar

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNGPh
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dreyer, Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik - Aktuell,, Hueber, 2015 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi