Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German -speaking and lexis

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNKL2h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ute, Koithan; Helen Schmitz; Tanja, Sieber; Ralf, Sonntag; Nana, Ochman,, "Aspekte B2 Lehrbuch und Arbeitsbuch", , t. -, Langenscheidt, 2015, s. - 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi