Praktyczna nauka języka niemieckiego - konwersacje z leksyką

Practical German - speaking and lexis

2021Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNKZL1h
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Koithan, U; Schmitz, Sieber, H, Sieber, T. i in.., Aspekte B1+ Lehrbuch 3 i Arbeitsbuch 3 , t. 1, Langenscheidt, 2015 2) -, -, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi