Praktyczna nauka języka niemieckiego – Pisanie ze stylistyką

Practical German - stylistics and writing

2023Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNPZS5h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Buchner P., Campus Deutsch B2/C1, Hueber, 2015 2) Jentsch H., Schreiben Sie einen Text zu..., Verlag Ellen Jentsch, 2010 3) Backhaus A., Sander I., Skrodzki J., Mittelpunkt. Intensivtrainer schriftlicher und mündlicher Ausdruck, Klett, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi