Praktyczna nauka języka niemieckiego– Słuchanie

Practical German - Listening

2022Z

Kod przedmiotu24S1-PNJNS3h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Em neu. Hauptkurs. DaF Niveaustufe B2, t. -, Hueber Verlag, 2011, s. - 2) Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita, Erdkundungen. DaF. Integriertes Kurs-und Arbeitsbuch B2, t. -, Schubert Verlag, 2015, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi