Praktyczna nauka języka niemieckiego - Słuchanie

Practical German - Listening

2022L

Kod przedmiotu24S1-PNJNS4h
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Em - ne. Hauptkurs. Deutsch als Fremdsprache Niveaustufe B2, t. -, Hueber-Verlag, 2011, s. - 2) Anne Buscha, Susanne Raven und Szilvia Szita, Erdkundungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-und Arbeitsbuch B2, t. -, Schubert Verlag, 2015, s. - 3) -, Oraz inna literatura, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi