Praktyczna nauka języka niemieckiego - słuchanie

Practical learning of German - listening

2021L

Kod przedmiotu24S1-PNJNSh
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Michaela Perlmann-Balme, Suzanne Chwalb, Dörte Weers, "Em neu. Brückenkurs. Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B1", t. -, Max Hueber Verlag München,, 2006, s. - 2) Anne Buscha, Szilvia Szita, "Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Integriertes Kurs-und Arbeitsbuch. Sprachniveau B1+", t. -, Schubert-Verlag Leipzig, 2008, s. - 3) -, Oraz inna literatura, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi