Proseminarium A

Proseminar A

2022L

Kod przedmiotu24S1-PROA
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Harden, T. , Angewandte Linguistik und Fremdsprachendidaktik, Narr Verlag, 2006 2) Eco, U. , Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Wydawnictwo UW, 2006 3) Cottrell, S., Podrecznik umiejetnosci studiowania, Zysk i S-ka, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi