Proseminarium B

Proseminar B

2022L

Kod przedmiotu24S1-PROB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) -, Literatura zostanie podana na pierwszych zajęciach, t. -, -, -, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi