Seminarium licencjackie i praca dyplomowa II

Diploma seminar II

2023L

Kod przedmiotu24S1-SEMIIhi
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lucyna Wille, Radosław Maziarz rz, Einfuehrung in die Sprachwissenschaft, t. -, Wyd. U. Rzeszowskiegio, 2012, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi